Naziv Datum objave
Odluka o odvodnji otpadnih voda 02.10.2023 Preuzmi Pregledaj
Odluka o odvodnji 11.09.2023 Preuzmi Pregledaj
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
15.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Odluku o naplati za naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Odluku o naplati za naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
14.12.2022 Preuzmi Pregledaj