Naziv Datum objave
Cjenik rada i materijala za spajanje na sustav javne odvodnje za 2023.g. 01.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Cjenik usluga odvodnje 01.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluka o cijeni vodnih usluga
14.12.2022 Preuzmi Pregledaj