Naziv Datum objave
Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge izrade elaborata zaštite okoliša za projekt odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slano (Ratac) 18.10.2023 Preuzmi Pregledaj
Zapisnik o pregledu i ocjeni 10.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na nadmetanje
Naručitelj DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet Izrada idejnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slano, zaseok Ratac sa tlačenjem u postojeći kanalizacijski sustav Slano, evidencijski broj nabave 10-2022, te Vas pozivamo na dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
30.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Projektni zadatak 30.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Troškovnik 30.12.2022 Preuzmi Pregledaj