Dubrovačko primorje d.o.o. (1)

OSNIVANJE

Dubrovačko primorje

- društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Slanomu, osnovano je 20. lipnja 1994. godine pod MBS: 060040895 s punim nazivom Javno poduzeće za obnovu ratom porušenog područja "Dubrovačko primorje" d.o.o.

Odlukom Skupštine društva od 27.03.2000. godine tvrtka mijenja naziv i posluje pod sadašnjim nazivom DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku od 15.05.2000. godine.

ŠTO RADIMO

Pružamo usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda...

a usklopu tih djelatnosti pružamo i usluge odobrenja i izvedbe priključaka na sustav javne odvodnje, kao i usluge izdavanja podataka za projektiranje i izdavanja suglasnosti na glavni projekt.

Postojeći sustav odvodnje se sastoji od:

  • 12.512 m gravitacijskog cjevovoda
  • 6.271 m tlačnog cjevovoda
  • 9 crpnih stanica
  • pročistač otpadnih voda (UPOV)
  • ispust u recepijent (more) u dužini 770m
Dubrovačko primorje d.o.o. (2)
Dubrovačko primorje d.o.o. (3)

Osnovna zadaća društva je...

da u suradnji sa osnivačem, te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.

Dubrovačko primorje d.o.o.

Vlasnik: Općina Dubrovačko primorje 100%.
Društvo pojedinačno i samostalno zastupa Tea Glunčić, dipl.oec.
Temeljni kapital: 1.974.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.
OIB: 66545607884, MB: 742210, MBS: 60040895
Žiro račun: HR4924840081100848296 (Raiffeisen bank Austria d.d.)